ÁSZF

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) a Szíriusz Natural Kft. (székhelye: 7623 Pécs, Bálicsi út 10/3.), cégjegyzékszám: 02-09-069370, adószám: 13261384-2-02 ;a Szíriusz Natural Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban Ügyfél vagy Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (A szolgáltató és az Ügyfél a továbbiakban együttesen Felek.)

A Szolgáltató

A Clear Cosmetic online áruházat a www.clearcosmetic.hu weboldalon a Szíriusz Natural Kft. üzemelteti.

(a) A Szolgáltató cégneve: Szíriusz Natural Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság.
(b) A Szolgáltató rövidített neve: Szíriusz Natural Kft.
(c) A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 02-09-069370 (d) Nyilvántartásba vevő hatóság: Baranya Megyei Cégbíróság
(e) A Szolgáltató adószáma: 13261384-2-02
(f) A Szolgáltató ügyvezetője:Szilvási Harri Krisztián
(g) A Szolgáltató székhelye: 7624 Pécs, Bálicsi út 10/3.
(h) A Szolgáltató levelezési címe: 7624 Pécs,Bálicsi út 10/3.
(i) A Szolgáltató telefonszáma: +3620/6698748

Az áruház

A Clearcosmetic online áruház natúr kozmetikumok értékesítésével foglalkozik. A webáruház kínálata a piaci igényeknek, trendeknek és a Szíriusz Natural Kft. üzletviteli döntéseinek megfelelően folyamatosan változik. Aktuális kínálatunk megfelel a pillanatnyilag webáruházunk kínálatában szereplő, az áruházban megtalálható termékekkel. A termékek mellett megjelenő képek illusztrációként szerepelnek és eltérhetnek a valóságtól.

Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.clearcosmetic.hu weboldalon található elektronikus áruházon keresztül történik.

Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik, az clearcosmetic@clearcosmetic.hu címen. A Szolgáltató munkaidőben (munkanapokon 08.00-16.00 óráig) kizárólag információs célra használható telefonszáma: +3620/6698748.

Az clearcosmetic áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, és jelen általános szerződési feltételeket elfogadja, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szolgáltató a sikeres regisztrációt e-mailben visszaigazolja.

A clearcosmetic webáruházban történő vásárlás a regisztrált felhasználók számára a www.clearcosmetic.hu weboldalon, elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A www.clearcosmetic.hu weboldalon keresztül összeállított elektronikus megrendelés leadásával és annak a Szolgáltató által történő visszaigazolásával a Felek között magyar nyelvű szerződés jön létre. A szerződést a felek írásban megkötöttnek tekintik. A szerződés tartalma: Általános Szerződési Feltételek, Számla – a Felhasználó kötelezően megjelölésre kerülő adataival, a csomag átvételéről szóló igazolás. Felhasználó minden szükséges

Regisztráció

A regisztráció kizárólag elektronikus úton írásban, a www.clearcosmetic.hu weboldal főoldalán lévő Regisztráció menüpont alatt található adatlap kitöltése és elküldése útján történik, feltétele, hogy a, az adatlapon megjelölt adatát rendelkezésre bocsássa, valamint, hogy a jelen általános szerződési feltételeket elfogadja, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el. A Szolgáltató a sikeres regisztrációt e-mailben visszaigazolja és egyben egy visszaigazoló linken kéri annak megerősítését a felhasználótól.

A Szolgáltató jogosult visszautasítani bármely regisztrációs igényt, amennyiben a Felhasználó valótlan vagy hiányos adatokat ad meg a regisztrációs űrlapon, vagy az adatokból, illetve a körülményekből arra következtethet, hogy a regisztráció célja nem a weboldal rendeltetésszerű használata. A Szolgáltató jogosult továbbá a regisztrációt törölni, amennyiben a weboldal használata (böngészés, illetve vásárlás esetén) a felhasználó, vevő részéről visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért semminemű felelősség nem terheli.

A regisztrált Felhasználó regisztrációját bármikor írásban, a clearcosmetic@clearcosmetic.hu email címre küldött kifejezett kérés útján megszüntetheti.

Rendelés

A regisztrált felhasználó csak saját nevében vásárolhat, illetve járhat el. Gazdálkodó szervezet esetében az arra jogosult, vagy felhatalmazott személy járhat el. A megrendelések leadása a clearcosmetic internetes áruházban kizárólag az www.clearcosmetic.hu weboldalon keresztül, elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton, e-mailben küldi el a Felhasználó részére. A rendelés leadása előtt a Felhasználónak lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására.

A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdés merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésre.

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek árát nem befolyásolja.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves (a termék általánosan elfogadott árától jelentősen eltérő vagy rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft / 0 Ft) árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlja a helyes áron történő szállítást, amely ismeretében a Felhasználó elállhat a vásárlástól.

A Felhasználó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A rendelések feldolgozása munkanapokon történik 08-16 óra között.

A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Amennyiben az a munkaidő lejárta után történik az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Ügyfélszolgálatunk minden esetben e-mailben visszaigazolja a Felhasználó megrendelését és a várható teljesítési dátumokat. Az általános teljesítési határidő termékenként eltérő, az az árucikkek mellett egyidejűleg megjelenítésre kerül.

Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vásárlót erről haladéktalanul írásban, e-mailban tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vásárló részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor.

Számlázás, fizetési módok

A termékeket csak utánvétes fizetéssel lehet megrendelni. A számlát minden esetben a Szíriusz Natural Kft. állítja ki, amely tartalmazza az esetleges szállítási költséget is. A számlázási- és kiszállítási címeket a Felhasználó mind felhasználói fiókjában, mind a megrendelés feladásakor bármikor módosíthatja. A rendelés elküldése és annak általunk történt visszaigazolása után az ügyfélkapcsolaton keresztül kérhető segítség, amennyiben szükséges. A számlát minden esetben a megrendelt áruval együtt küldjük meg a Felhasználó részére.

Vásárlástól történő elállás

Az Ügyfélnek jogában áll, a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást a clearcosmetic@clearcosmetic.hu e-mail címen jelezheti.

Amennyiben az Ügyfél a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételi elismervénnyel, szállítólevéllel igazolt átvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül megteheti. Az elállásra nyitva álló 14 nap a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napját követő napon kezdődik, ha azonban eddig az időpontig a Felhasználó nem kapta meg a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26). kormányrendelet 20. § szerinti írásbeli megerősítést, az elállási jog ennek kézhezvételétől számított 14 nap elteltéig. Az elállási jog írásban gyakorolható. Ebben az esetben a meghatározott 14 napon belül a vásárlónak egy erről szóló nyilatkozatot kell küldenie a clearcosmetic@clearcosmetic.hu e-mail címre. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó jogszabályi szabályozást a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26). kormányrendelet tartalmazza.

A terméket az Ügyfélnek eredeti, sértetlen állapotban számlával vagy annak másolatával együtt, saját költségén kell visszajuttatnia a Szolgáltató levelezési címére (Szíriusz Natural Kft.Pécs 7624 Bálicsi út 10/3.). Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére a Szolgáltatónak nincs lehetősége. Nem gyakorolhatja az elállási jogot, ha a csomagolást a vásárló felbontotta.

Abban az esetben, ha a terméket az Ügyfél használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen visszajuttatni, a Szolgáltató nem vállalja a termék visszavásárlását.  Amennyiben a termék gyári hibás, vagy szállításkor megsérült, a vásárló kifogásával a clearcosmetic@clearcosmetic.hu e-mail címen keresztül élhet.

Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Szíriusz Natural Kft. kötelezettségeket vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul jóváírja a vásárló részére.

 

Adatvédelem

A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései, valamint az egyéb vonatkozó, az adatkezelés szabályzatban megjelölt jogszabályok rendelkezései szerint jár el.

Felelősségkorlátozás

A webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A Felhasználó, illetve az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

A Szolgáltató nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat:
a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
az információtovábbítási késedelemből adódó,
vírusok okozta,
szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.

A Szolgáltató bármikor jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen általános szerződési feltételeket bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók. Ezekről a változtatásokról a Szolgáltató minden esetben értesíti a regisztrált felhasználókat és közzé teszi a www.clearcosmetic.hu oldalon.

Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi – változást megelőző – ár érvényes és kerül felszámításra.

Szerzői jogok

A Szíriusz Natural Kft. weboldala szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattal eltérő célra és mértékben kizárólag a Szíriusz Natural Kft. előzetes, írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen formában felhasználni, módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. Adatainkat a legnagyobb gondosság mellett állítottuk össze, de az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk.

A www.clearcosmetic.hu domain név kizárólagos tulajdonosa a Szíriusz Natural Kft. és a domain név szerzői jogi védelmet élvez.

Érvényesség

A jelen általános szerződési feltételekben foglaltak – így a szállításra és megrendelésre vonatkozó feltételek is – továbbá a weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a webáruházban történő vásárlás (interneten keresztül történő megrendelés) esetén érvényesek.

Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére  a fogyasztó és a vállalkozás közötti részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendeletben, és a Ptk-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre tekintettel a Szolgáltató kéri, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. A Felhasználó ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez, ennek bizonyítása azonban Felhasználót terheli. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Szolgáltató jogosult a felhasználók részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Felhasználó által a regisztrációkor, valamint a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.

Adatvédelmi nyilatkozat

 1. A szabályzat célja

Jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a Szíriusz Natural Kft. (Szolgáltató) által a www.clearcosmetic.hu weboldalon keresztül elérhető webáruház működtetése során alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és Szíriusz Natural Kft. adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet Szíriusz Natural Kft. magára nézve kötelező erővel ismer el.

Szíriusz Natural Kft. kijelenti, hogy a felhasználókkal kapcsolatos személyes adatokat a jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat szerint, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény előírásainak megfelelően kezeli.


 1. Fogalom meghatározások

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a természetes személyre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg a kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is.

Adatkezelő: Szíriusz Natural Kft. (székhelye: 7623 Pécs, Bálicsi út 10/3.)

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Felhasználó: a www.clearcosmetic.hu weboldalon regisztrált bármely személy.


 1. A kezelt személyes adatok köre

A Felhasználó regisztrációja során az alábbi adatokat adja meg: név, e-mail cím, szállítási címek, számlázási címek és telefonszám.

A Szolgáltató szerverei automatikusan eltárolják a Felhasználók IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát, valamint néhány más információt, amelyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak. Ezeket az információkat a Szolgáltató kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítja, szolgáltatásai minőségének javítása és esetleges hibák elhárítása érdekében, valamint statisztikai célokra. Ezen adatokat a Felhasználók által megadott egyéb adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – semmilyen formában nem kapcsolja össze.

Az adatok csak a szerveren tárolódnak. A Felhasználói adatokba kizárólag a Szolgáltató erre jogosított munkatársai és a felhasználók tekinthetnek bele.


 1. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

Az adatkezelés jogalapja a www.clearcosmetic.hu oldalon történő regisztráció során a megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntesen kitöltött űrlap.

Az adatkezelés célja az www.clearcosmetic.hu webcímen elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő, Felhasználó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és címet.

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a szolgáltatás igénybevételétől eltérő célokra nem használja fel.

A Szolgáltató a regisztrációkor megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.


 1. Az adatkezelés elvei

Az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

Az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és ettől eltérő módon nem szabad felhasználni.

A Szolgáltató megteszi a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, véletlen elvesztés, valamint jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.


 1. Adatvédelmi irányelvek

Szíriusz Natural Kft. szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Szolgáltató az érintettek hozzájárulása alapján, kizárólag a szolgáltatások igénybevételéhez kötötten használja fel.

A Szolgáltató vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az adatvédelmi törvények és jelen szabályzatban rögzített elveknek megfelelően kezeli és harmadik félnek nem adja át. Kivételt képez ez alól az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó azonosítására alkalmas semmilyen adatot nem tartalmaz.

Minden olyan esetben, ha a Szolgáltató a tárolt személyes adatokat a szolgáltatás igénybevételének biztosításától eltérő célra kívánja felhasználni, a Felhasználót az eltérő adatkezelési célról tájékoztatja és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, illetve lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást bármikor megtagadja. Az e rendelkezés alapján kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik.

A Szolgáltató, mint adatkezelő biztosítja, hogy a Felhasználók adataihoz a jelen szabályzatban meghatározottakon kívül más nem fér hozzá, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik. Szolgáltató ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.

A megrendelések teljesítéséhez szükséges, alvállalkozók részére történő adatszolgáltatást leszámítva a Szolgáltató az általa kezelt adatokat harmadik félnek nem adja át. Az alvállalkozók (Pl. Futárszolgálat) Szíriusz Natural Kft. által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak felhasználni, illetve harmadik személyeknek átadni.

A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.


 1. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés kezdő időpontja a regisztrációs űrlap kitöltésének és egyben jelen szabályzat elfogadásának időpontja. A regisztrációt követően a Felhasználó adatait jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően, adatbázisunkban tároljuk.

A regisztráció során megadott Felhasználói adatokat a regisztráció érvényességéig tároljuk. Amint megszűnik a felhasználó hozzáférése az oldalhoz, adatait töröljük. A törlés időpontja a Felhasználó leiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 10 munkanap. Törlés után a Felhasználó minden személyes adata törlésre kerül, kivéve a törvény által kötelezően tárolandó adatokat (pl. számlán megjelenő adatok). Továbbá bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén a Szolgáltató jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő egyéb adatok a keletkezésüktől számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a szerveren. A Szolgáltató biztosítja, hogy ezen adatok semmilyen formában nem kapcsolhatóak össze egyéb személyes felhasználói adatokkal.


 1. Rendelkezés személyes adatokkal

Felhasználói számára a Szolgáltató lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat törölhessék.

Az egyes személyes adatokban bekövetkezett változást a Felhasználók a rendszerbe való belépés után személyes profil oldalukon tehetik meg.

Regisztrálásuk törlését a felhasználó a www.clearcosmetic@clearcosmetic.hu e-mail címen jelezhetik. A törlési igényt kizárólag írásos formában, a clearcosmetic@clearcosmetic.hu e-mail címre küldheti.Személyes adatok törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi, törölt adatok nem állíthatók helyre.


 1. Adatfeldolgozás

Szíriusz Natural Kft. külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel.


 1. Adattovábbítás

A Szolgáltató, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésre álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt a Szolgáltató nem tehető felelőssé.


 1. Az adatkezelési szabályzat módosítása

A www.clearcosmetic.hu oldal üzemeltetőjeként Szíriusz Natural Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot – előzetes értesítés mellett – egyoldalúan módosítsa. Minden Felhasználó tudomásul veszi, hogy az értesítést követő használattal automatikusan elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.


 1. Egyéb rendelkezések

Adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekre az adatkezelő a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók a Szolgáltatótól, mint adatkezelőtől bármikor, írásban kérhetnek tájékoztatást az alábbi módon :

e-mailben a clearcosmetic@clearcosmetic .hu email címen.

Szállítás Kapcsolat ÁSZF Kozmetika Adatvédelmi tájékoztató